Research and Development

 

 

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Opublikowano dnia 28.04.2023r.

Firma Renau Research and Development sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość  projektu: 200 000.00  zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000.00 zł

 

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Opublikowano dnia 29.03.2023r.

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące realizowanego przez nas projektu „μGranty B + R dla Przedsiębiorstw”.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w zamieszczonych plikach:

 

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Rozstrzygnięcie Przetargu

Opublikowano dnia 12.04.2023r.

Ogłaszamy rozstrzygnięcie przetargu do zapytania ofertowego opublikowanego dnia 29.03.2023r.